سازمان‌های فرایند‌محور تفاوت‌های بنیادینی با سازمان‌های سنتی، که مبتنی بر ساختاری عمودی و سلسله‌مراتبی هستند، دارد. تفاوت‌هایی که در تمام زمینه‌ها از همسویی استراتژی‌های مختلف موجود در سازمان، گردش‌کار، رویکرد بکارگیری شاخص‌های کلیدی عملکرد و سنجش عملکرد تا جریان دانش و پاسخ‌گویی و مسئولیت را دربر‌می‌گیرد. اینفوگرافی زیر تفاوت‌های بین این دو نوع سازمان بر اساس ده جزء اصلی سازمان‌ها مشخص شده است.

تفاوت‌های سازمان سنتی و سازمان فرایند‌ محور

تفاوت‌های سازمان سنتی و سازمان فرایند‌ محور

 

 


نظر بدهید

1500 کاراکتر باقیمانده

تعداد نظرات0

خبرنامه پگاه آفتاب

برای دریافت جدیدترین مقالات و مطالب پایگاه دانش پگاه آفتاب ایمیل خود را وارد کنید.