تحقیقات جهانی نشان می‌دهد که دو گروه «رهبران کسب‌و‌کار» و «رهبران فناوری اطلاعات» در مسیر تحول دیجیتال نقاظ ضعف متفاوتی دارند. با درک این نقاط ضعف و تلاش برای اصلاح آن‌ها سرعت نوآوری افزایش یافته و از اتلاف وقت در مسیر تحول دیجیتال جلوگیری خواهد شد.

اینفوگرافی زیر شمایی از نقاط ضعف شایع سازمان‌ها در طی مسیر تحول دیجیتال را با تمرکز بر دو حوزهٔ چالش‌های مربوط به «رهبران کسب‌و‌کار» و چالش‌های مربوط به «رهبران فناوری اطلاعات» را به نمایش می‌گذارد.

نقاط ضعف نزد رهبران فناوری اطلاعات

سرعت

  • ۷۳ درصد موافق‌اند که برای جلوگیری از شکست تجاری، تحول دیجیتال باید به سرعت نسبت به تغییرات واکنش  نشان دهد.

فناوری

  • ۶۳ درصد معتقد هستند که هنگام تلاش برای توسعهٔ سرویس‌ها از عمق تغییرات مورد نیاز سیستم غفلت می‌شود.

نوآوری

  • ۸۱ درصد موافق‌اند که سرعت تغییر در صنعت آن‌ها  در رابطه با تغییرات به وجود آمده در انتظارات مشتریان حول موضوعات نوآوری، ارائه و تحویل خدمات در حال افزایش است.

نقاط ضعف نزد رهبران کسب‌و‌کار

استراتژی

  • ۸۷ درصد معتقد هستند که در حال حاضر تحول دیجیتال یک چالش عمدهٔ از جنس چالش‌های استراتژیک کسب‌و‌کار است.

مقاومت

  • ۷۰ درصد موافق هستند که تلاش برای اعمال تحولات سازمانی از طریق پیچیدگی‌های موجود در داخل خود سازمان تضعیف می‌شود.

مقیاس‌پذیری

  • ۸۲ درصد موافق بوده‌اند که چابکی کسب و کار در ایجاد تحولاتی که منجر به بهبود تجربه مشتری می‌شود، حیاتی است.

نظر بدهید

1500 کاراکتر باقیمانده

تعداد نظرات0

خبرنامه پگاه آفتاب

برای دریافت جدیدترین مقالات و مطالب پایگاه دانش پگاه آفتاب ایمیل خود را وارد کنید.