در ادامه جلسات هم‌اندیشی کمیسیون‌های تخصصی کمیته محصول ERP نیروگاهی و پس از برگزاری موفق جلسه هم‌اندیشی «کمیسیون پشتیبانی و مدیریت زنجیره تامین»، اولین جلسه هم‌اندیشی «کمیسیون مدیریت مالی» روز چهارشنبه ۲۲ آذر ماه با حضور اعضای این کمیسیون در محل دانشگاه شهید عباسپور برگزار شد.

دستور کار این جلسه به قرار زیر بود:

  • تبيين اهداف تشکيل کميته محصول ERP نيروگاهی و بررسی صورتجلسات کميته محصول جهت تدوين راهبرد کميسيون پشتيبانی و زنجيره تامين

  • تعيين برنامه زمانبندی عملياتی جهت تکميل پرسشنامه ارزيابی عملکرد ERP نيروگاهی در حوزه مديريت مالی جهت استخراج راهبرد اجرايی بهبود عمق نفوذ آن در نيروگاه‌ها و افزايش سطح پوشش نيازمندی‌های نيروگاه‌ها

  • بررسی درخواست‌های توسعه‌ای ثبت شده در سامانه CRM نياز به اعلام نظر کميسيون طبق صورتجلسه شماره ۴ کميته محصول

در این جلسه علاوه بر بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات فوق، اعضاء در خصوص فرایندهای حسابداری انبار، حسابداری اموال، حسابداری تدارکات و پرداخت، ارزش افزوده و معاملات فصلی به تبادل نظرات و تجربیات پرداختند.

شایان ذکر است ۱۹ عضو این کمیسیون از شرکت بهره‌برداری و تعمیرات نیروگاه صبا، نیروگاه شازند، نیروگاه قم، نیروگاه بعثت، نیروگاه منتظرقائم، تولید نیروی برق بندرعباس( نیروگاه ایسین)، نیروگاه رامین اهوار، نیروگاه‌های تبریز، سهند و صوفیان و شرکت پگاه آفتاب می‌باشند.

طی مصوبات کمیته محصول ERP نیروگاهی، طی چند روز آتی مصوبات این جلسه برای همه نیروگاه‌ها و شرکت‌های حوزه صنعت برق ارسال خواهد شد.


نظر بدهید

1500 کاراکتر باقیمانده

تعداد نظرات0

خبرنامه پگاه آفتاب

برای دریافت جدیدترین مقالات و مطالب پایگاه دانش پگاه آفتاب ایمیل خود را وارد کنید.