در جلسهٔ دوم خرداد کمیته محصول ERP نیروگاهی که با حضور اعضاء برگزار شد، رئیس و اعضای کمیسیون‌های تخصصی شش‌گانهٔ کمیتهٔ محصول ERP نیروگاهی انتخاب شدند. اعضای هر کمیسیون با توجه به درخواست‌های عضویت و رزومه‌های ارسالی به عضویت کمیسیون‌های تخصصی درآمدند. رئیس و اعضای این کمیسیون‌ها از این قرارند:

 کمیسیون مدیریت منابع انسانی

رئیس کمیسیون: کوروش رحیمی

اعضاء: علیرضا میرزا ابوالحسنی ، ابوالفضل نادری، محمدرضا خیرخواهان (نیروگاه قم) سعید لواف، امیر نادرعلی (بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا) شهروز امیرجانی، محمد رضوانی (نیروگاه شازند) مجید شهریاری، رضا ساکن (نیروگاه تبریز)،  مرتضی محمدی (نیروگاه بعثت)، حمیدرضا گلشن (نیروگاه منتظرقائم)

کمیسیون مدیریت مالی

رئیس کمیسیون: بهرام لطفی‌نیا

اعضاء: سعید باقری، فرامرز نوری، رضا کفاشیه (نیروگاه تبریز) منوچهر غفوری، رضا صمدی (نیروگاه بعثت)، حسین قربانی، مهدی طبیبی (نیروگاه قم)، علی صفر احدی (نیروگاه شازند)، قاسم روحبخش (نیروگاه منتظرقائم)، عباس سینایی (بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا)، افشین سالاری (نیروگاه ایسین)، عبدالرضا کعب (نیروگاه رامین اهواز)

کمیسیون مهندسی، بهره‌برداری و تعمیرات

رئیس کمیسیون: امین زندی

اعضاء: منصور مهرآرا، محمدرضا خیرخواهان (نیروگاه قم) وحید نیاپاک، بابک امینی (نیروگاه تبریز) اکبر احمدی، کوروش رحیمی (نیروگاه شازند) فرهاد اسکندری، امین ارسطو (نیروگاه رامین اهواز) مهدی نیک طبع (نیروگاه کرمان) مصطفی کریمی (نیروگاه منتظرقائم) عباس نراقی (نیروگاه کازرون) مجتبی جواهری (ماهتاب گستر) مرتضی منتظری (نیروگاه ایسین) روح الله اوج هرمزی (نیروگاه خلیج فارس) رضا صمدی (نیروگاه بعثت)

کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات

رئیس کمیسیون: ابولفضل نادری

اعضاء: سید رضا الحسینی، کوروش رحیمی (نیروگاه شازند) بهرام لطفی‌نیا (نیروگاه تبریز) محمد محمدی نسب (نیروگاه منتظرقائم) امین زندی (نیروگاه کرمان)، (نیروگاه شازند)  روح الله اوج هرمزی (نیروگاه خلیج فارس) محمدرضا خیرخواهان (نیروگاه قم) امین ارسطو (نیروگاه رامین اهواز)

کمیسیون مدیریت و هوشمند‌سازی کسب‌و‌کار

رئیس کمیسیون: ابولفضل نادری

اعضاء: بابک فاضل بخششی، محمد رسول اسماعیلی‌ (نیروگاه منتظرقائم)، سید حمید شمس‌نیا، منصور مهرآرا (نیروگاه قم)، خلیل محمدی، کوروش رحیمی (نیروگاه شازند)، مجتبی میرعابدینی (نیروگاه بعثت)، امین زندی (نیروگاه کرمان)، امین ارسطو (نیروگاه رامین اهواز)

کمیسیون پشتیبانی و مدیریت زنجیرهٔ تامین

رئیس کمیسیون: رضا صمدی

اعضاء: محمد اشعه شعار ، حسن صادقی (نیروگاه قم)، محمد مقدسی، علی اکبر داوودآبادی (نیروگاه شازند)، سجاد پور رحیمی، جعفر عظیمی (نیروگاه تبریز) اردشیر حقیقت کردار (نیروگاه بعثت)، ، ابراهیم عسگری (نیروگاه منتظرقائم)، محمد رکن الدینی (نیروگاه خلیج فارس)، عبدالرضا کعب (نیروگاه رامین اهواز)


نظر بدهید

1500 کاراکتر باقیمانده

تعداد نظرات0

خبرنامه پگاه آفتاب

برای دریافت جدیدترین مقالات و مطالب پایگاه دانش پگاه آفتاب ایمیل خود را وارد کنید.