سازمان‌ها خود را در بحران قرار می‌دهند چون نمی‌توانند به تغییرات پاسخ دهند؛ حتی زمانی که تشخیص‌ می‌دهند به شدت به تغییر نیاز دارند. تغییر موضوع اصلی عصر رقابت است. ادریس موته (Idris Mootee) از Idea Couture

تحول دیجیتال به معنای تغییر شیوهٔ کار کردن کسب‌و‌کار شماست و این بدان معناست که باید شیوهٔ کار کردن نیروهای خود را تغییر دهید.

بی‌سوادان قرن بیست و یکم کسانی نیستند که نتوانند بخوانند و یا بنویسند، بلکه افرادی هستند که نمی‌توانند آموخته‌های پیشین و کهنهٔ خود را دور بریزند و دوباره بیاموزند. آلوین تافلر (Alvin Toffler) نویسنده و آینده‌پژوه

در زمینهٔ تحول دیجیتال این سازمان‌های بزرگ هستند که با بیشترین چالش مواجهند. در سازمان‌های بزرگ بت‌سازی از مفاهیمی چون «ثبات» و «پیش‌بینی‌پذیری» باعث مقاومت در برابر چابکی و تغییرپذیری می‌شود. این تنشی است که در صنایع قاعده‌مند مانند صنعت سرویس‌های مالی و بهداشت بیشتر دیده می‌شود چون آن‌ها مدام باید خود را با قوانین بالادستی و کشوری انطباق دهند و این مانع چابکی است. 

آشنا به نظر می‌رسد؛ نه؟ اگر سازمان شما نیاز به تغییر فرهنگی دارد چند توصیه زیر را بخوانید تا کسب‌و‌کار خود را در مسیر چابکی و نوآوری قرار دهید:

ادبیات سازمانی

هیچ‌گاه ادبیات سازمانی را در نحوه عملکرد کسب و کارتان کم اهمیت نشمارید. نحوه صحبت کردن در مورد کارتان را تغییر دهید تا به خودی خود تغییر در نحوهٔ انجام کار‌ها را ببینید. آیا هنوز از اصطلاحاتی استفاده می‌کنید که آرمان‌های شما را نمایندگی نمی‌کند؟ آن‌ها را کنار بگذارید.

رهبری

فکر کنید که چگونه می‌توانید تیم خود و حتی هیئت مدیره خود را پیرامون نتایجی که میخواهید به دست آورید، بازسازی کنید. تغییر ساختار رهبری روش مهمی در تمرکز سازمان شما در حیطه اهداف کلیدی است.

همکاری

هنگامی که قرار است به پدیدهٔ «تحول دیجیتال» در سازمان پرداخته شود توجه به عامل تغییرات فردی حیاتی است. این موضوع نیاز به هم‌فکری میان نیروها دارد و برای ساخت فضای هم‌فکری باید فرهنگ تعامل میان تیم‌های مختلف در سازمان‌ را بسازید. 

فرایندها

هر سازمان بر پایه یک سری فرایند ساخته شده است و به همین سبب بهبود فرایند یک مبنای حیاتی برای تحول دیجیتال به شمار می‌رود. اگر  فرایند‌ها از  قبل مستند سازی نشده‌ باشند باید فرایند‌های کسب‌و‌کار خود را مدل‌سازی کنید. با انجام این کار خیلی زود با فرصت‌هایی برای بهینه‌سازی این فرایندها روبرو خواهید شد و پس از آن خواهد بود که می‌توانید با استفاده از برنامه‌های مدیریت فرایند دست به اتوماسیون و دیجیتالی‌سازی فرایند‌های کسب‌و‌کار خود بزنید.

در بسیاری از سازمان‌ها مقاومت فرهنگی (نداشتن فرهنگ سازمانی پذیرای تغییر) بزرگترین مانع تحول دیجیتال است.موضوع تحول دیجیتال نیاز به پشتیبانی و حمایت کل سازمان از جمله بدنهٔ رهبری و مدیریت سازمان را دارد.

در بسیاری از سازمان‌ها مقاومت فرهنگی (نداشتن فرهنگ سازمانی پذیرای تغییر) بزرگترین مانع تحول دیجیتال است. در عین حال ممکن است مسئولیت دنبال کردن تحول دیجیتال در سازمان تنها با چند نفر باشد در حالی که موضوع تحول دیجیتال نیاز به پشتیبانی و حمایت کل سازمان از جمله بدنهٔ رهبری و مدیریت سازمان را دارد.  بنابراین استراتژی شما برای غلبه بر مقاومت در برابر تغییر باید بر مبنای اشاره به مزایای تحول دیجیتال با تاکید بر روی نتایج سریع و ملموس باشد.

این کار را می‌توانید در ابتدا با تمرکز در حیطه‌هایی که تغییر سریع در آن‌ها امکان‌پذیر است انجام دهید. با دیجیتالی‌سازی و اتوماسیون عملیات‌های ساده‌ای در کسب‌و‌کار که نتایج آن بر کل بخش‌های سازمان اثر بگذارد. به این ترتیب می‌توانید مزایا و روشِ اعمال تغییرات را بدون ریسک و  هر‌گونه اختلال در عملیات روزمره و حیاتی کسب‌و‌کار توضیح دهید.


نظر بدهید

1500 کاراکتر باقیمانده

تعداد نظرات0

خبرنامه پگاه آفتاب

برای دریافت جدیدترین مقالات و مطالب پایگاه دانش پگاه آفتاب ایمیل خود را وارد کنید.