بهره‌برداری از سیستم پگاه آفتاب در نیروگاه شوباد کهنوج باعث چابک‌سازی انجام اقدامات مربوط به مدیریت و بهره‌برداری از تجهیزات شده است. و این سیستم با مکانیزه ساختن کل فرایند صدور درخواست‌کارها و پرمیت‌ها و پیگیری آن‌ها در واحد‌های مختلف؛ کار را برای نیروهای عملیاتی نیروگاه ساده ساخته است.


نظر بدهید

1500 کاراکتر باقیمانده

تعداد نظرات0

خبرنامه پگاه آفتاب

برای دریافت جدیدترین مقالات و مطالب پایگاه دانش پگاه آفتاب ایمیل خود را وارد کنید.