محاسبه بازده سرمایه‌گذاری روی نرم افزار cmms

حتماً تا به حال دربارهٔ منافع حاصل شده از استقرار سیستم‌های نرم‌افزاری مدیریت نگهداری و تعمیرات یا همان نرم افزار cmms شنیده‌اید و احتمالاً بارها و بارها به موضوع بازگشت سرمایه‌گذاری در چنین پروژه‌ای فکر کرده‌اید. در  پگاه آفتاب ما به واسطهٔ راهکار CMMS به ده‌ها مشتری خود کمک ‌کرده‌ایم  تا در حوزه‌هایی از قبیل کارکنان، مدیریت موجودی‌ها، زمان توقف‌ها و هزینه‌های چرخهٔ عمر تجهیزات به صرفه‌جویی اقتصادی دست یابند. سازمانی که از یک CMMS بهره می‌برد با پیشگیری از خرابی ناگهانی تجهیزات و افزایش عمر آن‌ها موجب بهبود اثربخشی کارکرد تکنیسین‌ها، بهبود برنامه‌ریزی و زمان‌بندی نگهداشت قطعات و کاهش زمان توقف‌های تجهیزات می‌شود. با وجود این مزیت‌های بدیهی در CMMS‌ها یکی از مشکلات، محاسبهٔ نرخ بازده سرمایه‌گذاری در چنین پروژه‌ای است.

به همین منظور شیوه‌نامه‌ای تهیه کرده‌ایم تا به کمک آن، بتوان بازده سرمایه‌گذاری روی یک نرم افزار cmms را محاسبه کرد. چنین محاسبه‌ای که بر اساس اطلاعات جزئی کسب‌و‌کار بنا می‌شود کمک می‌کند تا به طور دقیق و کاملاً شفاف منافع حاصل از استقرار یک نرم افزار cmms را اندازه‌گیری و بر اساس آن تصمیم‌گیری نمود.

با استقرار نرم افزار cmms چه قدر می‌توانیم صرفه‌جویی کنم؟

با برآورد هزینه‌های کاهش یافته در مسائلی که به واسطهٔ استقرار نرم افزار cmms بهبود یافته‌اند می‌توانیم میزان صرفه‌جویی در هزینه‌های سازمان را برای هر سال مشخص کنیم. برای محاسبهٔ کل مبلغ صرفه‌جویی شده بعد از استقرار، هزینه فایدهٔ به‌کارگیری نرم افزار cmms را در ۴ بخش اصلی دسته‌بندی می‌کنیم.

۱. کارکنان / بهره‌وری

۲. قطعات / موجودی

۳. توقف‌ها

۴. سلامت تجهیز

ابتدا میزان مبلغ صرفه‌جویی شده را برای هر کدام از موارد ذکر شده به صورت مجزا بررسی خواهیم  کرد و سپس به سراغ محاسبهٔ مبلغ صرفه‌جویی شدهٔ کلی حاصل از استقرار CMMS خواهیم رفت. البته باید توجه کرد بهره‌برداری صحیح و اصولی از هر سیستم نرم‌افزاری عاملی اساسی در تعیین مزایای اکتسابی از آن است. لذا مطالب عنوان شده با فرض بهره‌برداری کامل از CMMS است.

۱. کارکنان / بهره‌وری

کارکنان و مسالهٔ بهره‌وری آن‌ها در هر کسب و‌کاری از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. عوامل مختلفی مانند توقف‌ها، ورود دستی اطلاعات، عدم دسترسی به ابزار‌های مناسب و وضعیت ضربتی نگهداری و تعمیرات (که در آن زمان و کارکرد تکنیسین‌ها صرف فعالیت‌های برنامه‌ریزی نشدهٔ اضطراری می‌شود) می‌توانند بر بهره‌وری نیرو‌ی انسانی سازمان تاثیر منفی بگذارد. بدون ابزار‌هایی مانند یک راهکار مدیریت کارِ مناسب، حتما سازمان شما در حال هدر دادن منابع انسانی خود است.

ابزار‌های «نرم‌افزار مدیریت نگهداشت دارایی‌های فیزیکی پگاه آفتاب» به شما کمک می‌کنند تا از طریق مدیریت بهینهٔ کار‌ها به  افزایش کارآیی دست یابید. به وسیلهٔ این ابزار‌ها، سازمان‌ها قادرند منابع مدیریت نگهداشت تجهیزات خود را با اثر گذاری بیش‌تری به کار بگیرند؛ که این موضوع موجب بهبود خدمات، پاسخ درخور و به موقع به تقاضاهای مشتریان داخلی و خارجی، استاندارد‌سازی روند کار‌ها و جلوگیری از دوباره‌ کاری در سازمان خواهد شد. علاوه بر این‌ها، یک CMMS می‌تواند از طرق زیر موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های‌ سازمان شما شود.

کاهش زمان و حجم ورود اطلاعات

با نرم افزار cmms دوران وقت‌گذراندن در دفتر، ثبت دستی دستور‌کار‌ها و درخواست‌ها، پراکندگی قطعات و ورود اطلاعات تجهیزات در برنامه‌هایی مانند اکسل یا در برگه‌های کاغذی به سر خواهد رسید. با استفاده از «نرم‌افزار مدیریت نگهداشت دارایی‌های فیزیکی پگاه آفتاب» و امکان استفاده از آن تحت اینترنت، شما می‌توانید در هر مکان و به لحظه به داده‌های CMMS خود بسته به نقش سازمانی، دسترسی داشته باشید. برای محاسبهٔ میزان صرفه‌جویی نقدی از محل حذف ورود اطلاعات مازاد و کاهش حجم ورود اطلاعات دستی در ابزارهای پراکنده و یا روش‌های دستی می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

نحوهٔ محاسبهٔ میزان صرفه‌جویی از طریق بهبود روش‌های ورود اطلاعات

نحوهٔ محاسبهٔ میزان صرفه‌جویی از طریق بهبود روش‌های ورود اطلاعات

به حداکثر رساندن منابع نیروی انسانی با برنامه‌ریزی و زمان‌بندی بهتر

توقف‌های غیرضروری یا عدم دسترسی به منابع مناسب، بهره‌وری شما را کاهش داده است؟ با استفاده از «فرایند مدیریت دستورکار WOM-» «نرم‌افزار مدیریت نگهداشت دارایی‌های فیزیکی پگاه آفتاب» و ایجاد اطمینان از دسترس‌پذیری تجهیز در هنگام نیاز، زمان توقف‌های تجهیزات سازمان را کاهش دهید.

اگر سازمان شما برنامهٔ نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه‌ای (preventative maintenance) نداشته باشد تیم نگهداشت به طور قطع از اقدامات اصلاحی روی تجهیزات وحشت زده می‌شوند. «نرم‌افزار مدیریت نگهداشت دارایی‌های فیزیکی پگاه آفتاب» ماژول‌هایی در راهکار خود دارد که به شما در داشتن یک برنامه‌ریزی کارآمد و زمان‌بندی دستور‌کار‌ها کمک خواهد کرد. برنامه‌ای که منجر به کاهش زمان خروج تجهیزات از خط تولید و زمان صرف شده بر روی اقدامات غیر مولد نگهداشتی می‌شود. برای محاسبهٔ میزان مبلغ صرفه‌جویی شده از طریق بهبود فرایند برنامه‌ریزی نگهداشت تجهیز از فرمول زیر استفاده کنید.

مبلغ صرفه‌جویی شده از طریق بهبود فرایند برنامه‌ریزی نگهداشت تجهیز

مبلغ صرفه‌جویی شده از طریق بهبود فرایند برنامه‌ریزی نگهداشت تجهیز

کاهش زمان صرف شده برای تولید گزارش و شاخص‌های کلیدی عملکرد

به مدت زمانی که تیم شما برای تولید، ویرایش، نهایی‌سازی و انتشار گزارش صرف می‌کند توجه کنید. ابزار داشبورد و گزارش‌سازی «نرم‌افزار مدیریت نگهداشت دارایی‌های فیزیکی پگاه آفتاب»، تهیهٔ گزارش را ساده می‌سازد و خروجی گزارش را در قالب‌های معمول متن، پی‌دی‌اف، نمودار‌ها و تصاویر برای شما فراهم می‌کند.

برای محاسبه میزان مبلغ صرفه‌جویی شده به وسیلهٔ بهبود روش‌های گزارش‌سازی از فرمول زیر استفاده کنید.

مبلغ صرفه‌جویی شده به وسیلهٔ بهبود روش‌های گزارش‌سازی

مبلغ صرفه‌جویی شده به وسیلهٔ بهبود روش‌های گزارش‌سازی

۲. قطعات / موجودی

سوء مدیریت موجودی‌ها برای سازمان قطعاً هزینه‌زا است. قطعات حیاتی ممکن است درست شناسایی و یا بخوبی جانمایی نشده باشند، ناپدید و یا خراب شوند. و البته نکتهٔ مهم این است که روند تولید نمی‌تواند منتظر آن‌ها بماند. در چنین فضایی حتی ممکن است موجودی قطعات شما اشتباه درج شده باشد. با استفاده از ابزارهای مدیریت موجودی  پگاه آفتاب، مدیران تجهیز قادر به صدورِ سفارش خرید و دریافت‌ قطعات، ایجاد ارتباط قطعات با PM‌ها و جانمایی سریع آن‌ها  و … هستند. راهکار پگاه آفتاب به شکل کامل از قابلیت‌های صدور درخواست کالا، خرید و دریافت سفارش پشتیبانی می‌کند. قابلیت‌هایی که هر مدیر تجهیزی می‌تواند از آن‌ها برای سفارش خودکار قطعات بر اساس تعریف نقطه سفارش و بیشینهٔ موجودی قطعات، مدیریت مکان‌های مختلف موجودی‌ها، هزینه‌های سربار، دستور کار بازگشت و مدیریت قطعات منقضی شده یا سالم استفاده کند. همچنین یک  CMMS می‌تواند از طرق زیر به قطع هزینه‌های غیرضروری شما کمک کند.

بهبود دسترسی به تجهیزات و قطعات

بدون توجه به نوع کسب‌و‌کار شما، آگاهی از موجودی قطعات امری حیاتی است. بدون یک سیستم نرم‌افزاری مناسب، ردیابی موجودی قطعات، و اطمینان از دسترس‌پذیر بودن آن‌ها در مواقع نیاز می‌تواند تبدیل به یک کار تمام وقت شود. راهکار پگاه آفتاب با کنترل هوشمند و مکانیزه موجودی این کار را برای شما ساده می‌کند. با ماژول مدیریت موجودی  و زنجیره تامین، به صورت خودکار مواد و قطعات سفارش مجدد داده می‌شوند و فرایند درخواست کالاهای فنی تا مراحل خرید و بررسی فنی، رسید، تخصیص و حواله بصورت کاملا شفاف قابل انجام است. این روند برای فرایند درخواست کالاها و خدمات غیر انباری نیز صادق است. برای محاسبهٔ میزان مبلغ صرفه‌جویی شده از محل یک سیستم مدیریت موجودی از فرمول زیر استفاده کنید.

مبلغ صرفه‌جویی شده از محل یک سیستم مدیریت موجودی

مبلغ صرفه‌جویی شده از محل یک سیستم مدیریت موجودی

کاهش هزینه‌های حمل و نقل سریع و خرید در حجم کم و سریع با بهبود دسترس‌پذیری قطعات

وقتی به قطعات و تجهیزات ضروری در یک پروژهٔ مشخص دسترسی ندارید؛ خرید آنی و در حجم کم و نیز حمل و نقل سریع آن احتمالاً تنها گزینه‌ٔ موجود شما خواهد بود. گزینه‌ای که برای سازمان هزینه‌های زیادی در بر دارد. CMMS با مدیریت بهینه دسترسی قطعات از حمل و نقل سریع غیرضروری و از هدر رفت منابع مالی جلوگیری می‌کند.

مبلغ صرفه‌جویی شده از بهبود دسترس‌پذیری قطعات

مبلغ صرفه‌جویی شده از بهبود دسترس‌پذیری قطعات / نرم افزار cmms

۳. زمان توقف

برای هر شرکت و سازمانی به حداقل رساندن هزینه‌های ترکیبی زمان توقف تجهیزات برای جلوگیری از اثرات منفی روی درآمد‌ خود مهم است. این موضوع تنها با تببین یک برنامهٔ «نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه» موثر عملی می‌شود. راهکار نرم‌افزاری «مدیریت نگهداشت دارایی‌های فیزیکی پگاه آفتاب» قابلیت طراحی، استقرار و مدیریت برنامه‌ PM‌های سازمان را دارد. هم‌چنین این نرم‌افزار می‌تواند از طریق روش‌های شرح داده شده در پایین موجب صرفه‌جویی مالی سازمان شما شود.

کاهش هزینهٔ تولید از دست‌رفته

وقتی تجهیزات خراب می‌شوند، میان زمان توقف و راه‌اندازی مجدد آن چه مدت زمانی طی می‌شود؟ با یک برنامهٔ نگهداری و تعمیرات بهینه بهمراه پایش مستمر تجهیزات، شما می‌توانید برای جلوگیری از این زمان‌های هدر رفت از «نگهداری و تعمیرات پیش‌کنشی» (proactive maintenance) استفاده کنید تا به موجب آن و بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از شرایط تجهیز، به صورت خودکار نگهداشت و تعمیرات هر تجهیز را زمان‌بندی کنید. برای محاسبهٔ میزان صرفه‌جویی مالی خود به وسیلهٔ جلوگیری از خرابی غیرمنتظرهٔ تجهیزات از فرمول زیر استفاده کنید.

محاسبهٔ میزان صرفه‌جویی مالی جلوگیری از خرابی غیرمنتظره

محاسبهٔ میزان صرفه‌جویی مالی جلوگیری از خرابی غیرمنتظره

کاهش زمان بیکاری‌ کارکنان واحد‌های تولید

تکنیسین‌های تولید در حین خرابی تجهیزات بیکار می‌مانند. به وسیلهٔ پایش وضعیت تجهیز نه تنها از تعمیرات اضطراری جلوگیری می‌کنید بلکه شاهد یک کاهش قابل توجه در میزان زمان بیکاری کارکنان تولید و افزایش کارایی و بهره‌وری خواهید بود. برای فهم بهتر از چگونگی تاثیر کاهش زمان‌های بیکاری فرمول زیر را ببینید.

مبلغ صرفه‌جویی شده بر اثر کاهش زمان‌های بیکاری

مبلغ صرفه‌جویی شده بر اثر کاهش زمان‌های بیکاری

۴. سلامت تجهیز

چه اتفاق شگفت‌انگیزی است وقتی می‌خواهیم گزارش سالانه به سهامداران خود دهیم و  اعلام کنیم موفق به افزایش عمر تجهیزات با اهمیت خود برای چندین سال شدیم؟ همان‌طور که می‌دانید، نگهداشت سلامت تجهیز یکی از ماموریت‌های حیاتی هر واحد نگهداری و تعمیرات است.

ماژول‌های مختلف یک CMMS کارآ باید در کنار هم ماموریت هر مدیر تجهیز را آسان و یکپارچه سازد. راهکار CMMS کارآمد، موجب صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌های سازمان و جایگزینی نگهداری و تعمیراتِ داده محور به جای تعویض تجهیزات و قطعات در هنگام توقف اضطراری و در نهایت بهبود شاخص حیاتی‌ «بازده دارایی‌های خالص» (RONA) خواهد شد.

افزایش عمر تجهیزات با نگهداشت پیشگیرانه

بدون یک برنامهٔ کارآمدِ پایش تجهیز، تجزیه و تحلیلِ تعمیرات و نگهداشت برنامه‌ریزی شده عمر تجهیزات قطعاً کوتاه خواهد بود. ابزار‌های نگهداشت پیشگیرانهٔ «نرم‌افزار مدیریت نگهداشت دارایی‌های فیزیکی پگاه آفتاب» به همراه ویژگی‌های داشبورد و گزارش‌های متنوع، راهکاری کامل برای کاهش هزینه‌های سازمان در جایگزینی‌های زودرس تجهیزات و قطعات هستند و باعث افزایش عمر تجهیز می‌شوند.

بهبود بازده دارایی‌ها با به کار بستن بینش «تعمیر تجهیز به جای تعویض تجهیز»

با مبالغ صرفه‌جویی شده از بهره‌برداری یک CMMS می‌توان به شیوهٔ «تعمیر تجهیز به جای تعویض تجهیز» فکر کرد. گام نخست چنین بینشی درک نحوهٔ کارکرد تجهیز بر اساس داده‌های خروجی CMMS است. با پایش دائمی وضعیت قطعه و مشخص‌ساختن میزان هزینهٔ تعمیراتی آن در سال می‌توانیم بهتر تصمیم گیری کنیم که در بلند مدت تعمیر این قطعه مقرون به صرفه است یا جایگزینی آن با یک قطعهٔ نو.

محاسبهٔ بازده سرمایه‌گذاری روی نرم افزار cmms

با استفاده از اطلاعات و ارقام به دست آمده از فرمول‌های بالا میزان صرفه‌جویی مالی از محل استقرار یک نرم افزار cmms مشخص می‌شود.

۱. میزان محاسبهٔ مبلغ کل صرفه‌جویی شدهٔ سالانه

روش‌های صرفه‌جویی            صرفه‌جویی سالانه

بهبود روش‌های ورود اطلاعات    ریال

حداکثر‌سازی بهره‌وری منابع انسانی ریال

حداکثر‌سازی بهره‌وری منابع انسانی ریال

کاهش زمان گزارش‌سازی و شاخص‌های کلیدی عملکرد ریال

کاهش زمان صرف شده برای جانمایی قطعات ریال

کاهش هزینه‌های حمل و نقل سریع ریال

کاهش هزینهٔ تولید از دست رفته ریال

کاهش میزان زمان بیکاری تکنیسین‌ها در زمان توقف تجهیز ریال

مبلغ کلی صرفه‌جویی شده سالانه ریال

 

۲. محاسبهٔ کل هزینهٔ بهره‌برداری از CMMS در سال

۳. محاسبهٔ بازده سرمایه‌گذاری روی CMMS

محاسبهٔ بازده سرمایه‌گذاری روی نرم افزار cmms

نتیجه‌گیری

اگر به دنبال صرفه‌جویی مالی و روبرو شدن با یک بازده سرمایه‌گذاری مثبت هستید، استقرار یک CMMS موجب بهبود خدمات مشتریان و افزایش مسئولیت پذیری شما و در نتیجه یک رشد بلند مدت در کارآیی و بهره‌وری سازمان شما می‌شود.

ده‌ها مشتری ما بر این موضوع توافق دارند: از روزی که «نرم‌افزار مدیریت نگهداشت دارایی‌های فیزیکی پگاه آفتاب» استقرار یافته هرگز به عقب برنگشته‌ایم.


نظر بدهید

1500 کاراکتر باقیمانده

تعداد نظرات0

خبرنامه پگاه آفتاب

برای دریافت جدیدترین مقالات و مطالب پایگاه دانش پگاه آفتاب ایمیل خود را وارد کنید.