جناب آقای کاظم تونی دانشجوی گران‌قدر کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر در پایان‌نامه خود به موضوع «بررسی تاثیر بکارگیری نرم‌افزار پگاه آفتاب بر بهره وری منابع انسانی شرکت مدیریت تولید برق نکا» پرداخته است.

قلمرو موضوعی پایان‌نامه تحقیقی بررسی تاثیر بکارگیری نرم افزار پگاه آفتاب بر بهره وری منابع انسانی است. این تحقیق از دی ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵ در «شرکت مدیریت تولید برق نکا» انجام شده است.

کاظم تونی

کاظم تونی؛ نگارندهٔ پایان‌نامه

ستون فقرات این تحقیق بر اساس طراحی شش متغیر ۱. سرعت بخشیدن به جریان کار ۲.تسهیل در فرایند انجام کارها ۳.صرفه‌جویی زمان و استفاده بهینه از امکانات موجود ۴.تاثیر تسهیل در انجام امور کار‌ها و بهره‌وری منابع انسانی ۵.دسترسی سریع و آسان به آمار و اطلاعات و ۶.صحت و دقت در عملیات کار‌ها است.

این ۶ متغیر در جریان تحقیق میزان تاثیر به کارگیری نرم‌افزار پگاه آفتاب در نیروگاه نکا را مورد سنجش قرار می‌دهند. پرسش‌نامه‌ای که مبنای این تحقیق در پایان‌نامه بوده حاوی ۳۳ سوال برای سنجش شش متغیر ذکر شده در بالا است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان شرکت مدیریت تولید برق نکا، بالغ بر ۵۲۰ نفر، است که با استفاده از جدول کوکران تعداد ۲۲۱ نفر  به عنوان نمونه آماری انتخاب و بین آن‌ها پرسشنامه توزیع  شده است.

پرسش‌نامه پایان‌نامه

پرسش‌نامه پایان‌نامه

 در تمامی موارد نتایج به دست آمده حاکی از تاثیر کاملاً مثبت نرم‌افزار پگاه‌ آفتاب بر بهره‌وری، تسهیل امور و عوامل دیگر است. بخش‌هایی از نتایج به دست آمده از این تحقیق به قرار زیر است:

جدول نتایج توصیف عوامل اتوماسیون اداری پگاه آفتاب

جدول نتایج توصیف عوامل اتوماسیون اداری پگاه آفتاب

آزمون کالموگروف اسمیرنف

آزمون کالموگروف اسمیرنف

با توجه به این‌‌که رتبهٔ پاسخ‌ها در پرسشنامه بین ۱ تا ۵ است بنابراین میانگین نظری پاسخ‌ها برابر با ۳ است. در جدول فوق مشاهده می‌شود که میانگین نمره نظرات آزمودنی‌ها در مورد تاثیر استفاده از سیستم اتوماسیون اداری فعلی بکار گرفته شده در شرکت مدیریت تولید برق نکا بر کارآیی و اثربخشی، بالاتر از مقدار متوسط ۳ است که این امر نشان‌دهنده مثبت بودن نظرات آزمودنی‌ها از لحاظ توصیفی نسبت به سوالات تحقیق است.

چون بهره وری منابع انسانی تلفیقی از کارایی و اثر بخشی است ،اثرات بکارگیری اتوماسیون اداری در این دو مولفه باعث می شود که بهروه وری منابع انسانی نیز تاثیر داشته باشد و با توجه به فاصله اطمینان های   درصد بررسی شده در این دو مولفه کارآیی و اثر بخشی در کل جامعه همان طور که در جداول تحلیل ۳۱ بیان شد می توان گفت که چون فاصله اطمینان در این دو مولفه کم است  پس می توان نتیجه گرفت که اتوماسیون اداری بر این دو مولفه تاثیر دارد.بنابراین بکار گیری اتوماسیون اداری بر بهره وری منابع انسانی نیز تاثیر دارد.بکار گیری اتوماسیون اداری باعث، افزایش سرعت  پاسخ گویی ،افزایش اشتیاق کاری کارکنان، افزایش سرعت ارائه اطلاعات ، مشکل قطعی سیستم و عدم پاسخ گویی سیستم به نیاز های کارکنان موفقیت در هدف های فردی و سازمانی  شده است.

با تشکر و سپاس فراوان از جناب آقای کاظم تونی و آرزوی موفقیت‌های روزافزون برای ایشان.

نسخه PDF پایان‌نامه

 


نظر بدهید

1500 کاراکتر باقیمانده

تعداد نظرات0

خبرنامه پگاه آفتاب

برای دریافت جدیدترین مقالات و مطالب پایگاه دانش پگاه آفتاب ایمیل خود را وارد کنید.