در سلسله مطالب «هوشمند سازی کسب‌و‌کار نیروگاهی» به موضوع به کارگیری هوش تجاری در صنعت تولید برق پرداختیم. در قسمت چهارم موضوع شاخص‌های کلیدی عملکرد KPI است.

سازمان‌های امروزی با مسایل و مشکلات زیادی روبرو هستند. آنها همیشه باید بدانند که با گسترش مسایل روبرو هستند و هیچ‌گاه این مسایل و چالش‌ها به خودی خود پایان نمی‌یابد و تنها راه کنترل و مدیریت هدفمند و پویای سازمان در جهت مقابله با این مشکلات و پیچیدگی‌ها، پایش مستمر عملکرد و نتایج سازمان و اتخاذ تصمیم‌های به‌هنگام و مبتنی براطلاعات دقیق است.

شاخص‌های کلیدی عملکرد (Key Performance Indicators – KPI) در سازمان‌ها به عنوان ابزارهایی برای کنترل وضعیت عملکرد بخش‌ها و افراد سازمان هستند که به صورت بسیار دقیق انتخاب می‌شوند و در دسترس تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران سازمانی قرار می‌گیرند تا بتوانند با صرف کمترین میزان وقت و انرژی به آخرین اطلاعات حیاتی سازمان دسترسی داشته باشند.

با توجه به این که مدیران سازمان‌های امروزی با دغدغه‌های زیادی روبرو هستند هیچ‌گاه فرصت کافی برای اطلاع از آخرین وضعیت سازمان را ندارند و لذا خلاصه‌سازی وضعیت سازمان در چند شاخص‌کلیدی عملکرد می‌تواند به این مدیران کمک کند تا با صرف کمترین زمان ممکن و از هر مکانی وضعیت سازمان خود را پایش کنند و تصمیمات مورد نیاز را اتخاذ کرده و به ذینفعان مربوطه ارسال نمایند.

CMMS KPI

نمونه‌ای از شاخص‌های کلیدی عملکرد نت

یکی از مهمترین چالش‌هایی که سازمان‌ها در هوشمندسازی کسب‌وکار خود با آن مواجه هستند انتخاب شاخص‌های کلیدی عملکرد است که آنها را در طی مسیر راهبردی که انتخاب نموده‌اند یاری نماید. بنابراین انتخاب شاخص‌های کلیدی عملکرد به ازاء هر صنعت و کسب‌وکار به درک عمیق از آن صنعت و سالیان متمادی تجربه نیازمند است.

شرکت پگاه آفتاب با کوله باری از تجربیات در صنعت نیروگاهی، فهرستی از شاخص‌های ضروری و مورد نیاز این صنعت را فراهم آورده است که در ادامه و بعنوان فاز اولیه هوشمندسازی کسب‌وکار نیروگاهی به تفکیک حوزه‌های تخصصی بیان شده است.

شاخص‌های کلیدی عملکرد در نگهداری و تعمیرات

ردیفنام شاخص
۱درصد تحقق برنامه ريزی نت
۲اثر بخشی بازرسی‌های پيشگيرانه – نفر ساعت
۳اثر بخشی بازرسيهای پيشگيرانه – تعداد بازرسی‌ها
۴حجم فعاليتهای برنامه ريزی شده
۵انجام درخواستهای تعميرات اصلاحی – اضطراری
۶‌حجم تعميرات اضطراری انجام يافته
۷حجم تعميرات اصلاحی انجام يافته
۸ميانگين مدت زمان تأخير در تداركات فعالیت‌های نت
۹درصد خريدهای مستقيم (مربوط به درخواست کار نت)
۱۰ميانگين قيمت مواد و قطعات خريد مستقيم (مربوط به درخواست کار نت)
۱۱نسبت نفر ساعت نگهداری و تعميرات پيشگيرانه به نفر ساعت تعميرات از كارافتادگی
۱۲درصد خرابيهای بررسي شده
۱۳هزينه نگهداری و تعميرات به ازای هر ساعت عمليات
۱۴هزينه نگهداری و تعميرات به ازای هر واحد توليد شده برق (‌مگاوات)
۱۵‌ميانگين هزينه تعميرات اضطراری
۱۶هزينه ساليانه نگهداری و تعميرات به کل هزینه‌های تولید
۱۷متوسط هزينه هر ساعت نگهداری و تعمير ات
۱۸نسبت هزينه‌های نگهداری و تعميرات به کل فروش
۱۹نسبت هزينه‌های نگهداری و تعميرات برنامه ريزی شده به کل هزینه نت
۲۰نسبت هزینه لوازم و قطعات يدكی نت به کل هزینه نت
۲۱حجم كارهای نت پشت دست ( انجام نيافته)
۲۲نسبت تعمیرات اضطراری (نسبت BM)
۲۳نسبت نیروی انسانی اضطراری
۲۴ضریب آمادگی
۲۵ضریب مصرف داخلی
۲۶راندمان
۲۷ميانگين مدت زمان كاركرد تا خرابي (MTBF)
۲۸ميانگين مدت زمان تعمير (MTTR)
۲۹در دسترس بودن (آماده به کاری)
۳۰قابلیت اطمینان

 

شاخص‌های کلیدی عملکرد در بخش مالی

ردیفنام شاخص
۳۱موجودی حساب‌های بانکی
۳۲ترازنامه سود و زیان
۳۳مبلغ کل مطالبات
۳۴هزینه‌های جاری
۳۵هزینه‌های غیرجاری
۳۶حساب‌های دریافتی و پرداختنی
۳۷ارزش دفتری دارایی‌های ثابت و مشهود
۳۸عملکرد تنخواه‌گردان‌
۳۹نسبت جاری
۴۰نسبت آنی
۴۱نسبت بدهی
۴۲نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
۴۳نسبت گردش دارايی‌ها
۴۴نسبت گردش دارایی ثابت
۴۵نسبت گردش سرمایه جاری
۴۶نسبت دوره وصول مطالبات
۴۷نسبت بازده دارایی‌های
۴۸نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
۴۹نسبت بازده فروش
۵۰نسبت بهروه‌وری کار برحسب تعداد
۵۱نسبت بهره‌وری کار برحسب هزینه‌های پرسنلی
۵۲نسبت بهره‌وری سرمایه بر حسب کل دارایی‌ها
۵۳نسبت بهره‌وری سرمایه بر حسب دارایی‌های ثابت

 

شاخص‌های کلیدی عملکرد انبار و تدارکات

ردیفنام شاخص
۵۴تعداد کالاهای راکد
۵۵جمع مبلغ ریالی کالاهای راکد
۵۶تعداد کالاهای بحرانی
۵۷ارزش ریالی کالا‌ها
۵۸متوسط پوشش موجودی به ماه

 

شاخص‌های کلیدی عملکرد منابع انسانی

ردیفنام شاخص
۵۹متوسط زمان دیدن هر کار در کارپوشه توسط کارکنان
۶۰متوسط زمان خروج هر کار از کارپوشه
۶۱متوسط تعداد کار انجام شده کارکنان در روز، هفته، ماه و سال
۶۲نرخ خروج کارمندان
۶۳متوسط مرخصی‌ها (روزانه استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، خاص، ساعتی)
۶۴متوسط ماموریت روزانه و خروج اداری
۶۵متوسط غیبت‌های کارکنان
۶۶متوسط تاخیر کارکنان
۶۷پراکندگی سابقه کار در شرکت
۶۸پراکندگی گروههای شغلی (استحقاقی + تشویق)
۶۹پراکندگی جنسیت
۷۰پراکندگی بخش مشاغل به تفکیک جنسیت
۷۱پراکندگی نوع استخدام
۷۲پراکندگی سنی
۷۳پراکندگی کارکنان به تفکیک بخش مشاغل و جنسیت
۷۴پراکندگی کارکنان به تفکیک بخش مشاغل و واحد سازمانی
۷۵پراکندگی وضعیت بومی کارکنان
۷۶پراکندگی کارکنان به تفکیک جنسیت و میزان تحصیلات
۷۷پراکندگی کارکنان به تفکیک وضعیت تاهل و جنسیت
۷۸متوسط درآمد به ازاء هر کارمند
۷۹متوسط هزینه به ازاء هر کارمند
۸۰متوسط سود به ازاء هر کارمند
۸۱متوسط سن کارمندان
۸۲متوسط کارمندان تحت نظر یک مدیر
۸۳درصد هزینه‌ آموزش به کل هزینه‌های منابع انسانی
۸۴متوسط هزینه آموزش هر کارمند
۸۵متوسط زمان دیدن هر کار در کارپوشه توسط کارکنان
۸۶متوسط زمان خروج هر کار از کارپوشه
۸۷متوسط تعداد کار انجام شده کارکنان در روز، هفته، ماه و سال
۸۸نرخ خروج کارمندان

 

شاخص‌های کلیدی عملکرد سلامت، ایمنی و محیط زیست

ردیفنام شاخص
۸۹متوسط حقوق دریافتی کارکنان
۹۰متوسط پاداش دریافتی کارکنان
۹۱متوسط اضافه‌کار دریافتی کارکنان
۹۲متوسط دیرکرد پرداخت حقوق و دستمزد
۹۳متوسط تعداد حوادث
۹۴متوسط هزینه حوادث
۹۵متوسط زمان از دست رفته تولید به ازاء هر حادثه
۹۶فراواني حوادث ناشی از كار
۹۷هزینه‌های سلامت و ایمنی به ازاء هر کارمند
۹۸میزان حوادث به ازاء هر ۱۰۰ هزار ساعت کار
۹۹مصرف آب
۱۰۰مصرف انرژی

 

قسمت سوم: معماری هوشمند‌سازی کسب‌و‌کار 

قسمت دوم: فواید هوشمند‌سازی کسب‌و‌کار

قسمت اول: تعاریف هوشمند‌سازی کسب‌و‌کار


نظر بدهید

1500 کاراکتر باقیمانده

تعداد نظرات0