در سلسله مطالب «هوشمند سازی کسب‌و‌کار نیروگاهی» به موضوع به کارگیری هوش تجاری در صنعت تولید برق پرداختیم. در قسمت پنجم موضوع یادداشت داشبورد‌های هوشمند سازی کسب‌و‌کار است.

داشبورد‌های هوشمند‌سازی کسب‌و‌کار نیروگاهی حاصل ترکیب اطلاعاتی است که در قالب شاخص‌های کلیدی عملکرد کسب‌وکار نیروگاهی به دست آمده است.

این شاخص‌های کلیدی عملکرد با نگاهی مدیریتی در دسترس مدیران و کارشناسان نیروگاه قرار می‌گیرد که در سه بخش مدیریت عامل، مدیریت ارشد و کارشناسی

است.

وضعیت دسترسی به داشبوردها بر اساس نیازهای کارشناسی به دسترسی اطلاعات بوده و بر اساس ارزیابی‌های امنیت اطلاعات در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

داشبورد مدیر عامل

داشبورد مدیر عامل تجمیعی از مهمترین اطلاعات مورد نیاز مدیر عامل است که بر اساس نیازهای اساسی کسب‌وکار نیروگاهی تنظیم می‌شود. به عنوان مثال شاخص دسترسی نیروگاه جزو شاخص‌هایی است که مدیران نیروگاه برای بررسی وضعیت کلی نیروگاه بسیار از آن استفاده می‌کنند و قرارگرفتن این شاخص در داشبورد مدیرعامل می‌تواند اثرات مثبتی به همراه داشته باشد.

داشبورد‌های هوشمند‌سازی کسب‌و‌کار – داشبورد مدیریت

داشبورد مدیران ارشد

داشبورد مدیران ارشد بر اساس نیازهای مدیریتی هر معاونت از نیروگاه تنظیم می‌شود که می‌تواند بعضی از اطلاعات مورد نیاز از قسمت‌های دیگر را با سطوح دسترسی مختلف در اختیار داشته باشد. به عنوان مثال مدیر مالی بسیار مایل است تا شاخص‌های مهم مالی مانند موجودی حساب‌ها و گزارش وجوه نقد را همیشه در دسترس داشته باشد.

داشبورد مالی

داشبورد‌های هوشمند‌سازی کسب‌و‌کار – داشبورد مالی

داشبورد‌های هوشمند‌سازی کسب‌و‌کار – داشبورد انبار

داشبورد‌های هوشمند‌سازی کسب‌و‌کار – داشبورد نگهداری و تعمیرات

داشبورد کارشناسان

داشبورد کارشناسان برای پاسخ‌گویی به نیازهای سطح کارشناسان ایجاد می‌شود و امکان دسترسی به اطلاعات را در داشبورد برای استفاده هرچه بهتر اطلاعات ایجاد خواهد کرد. به عنوان مثال کارشناسان نگهداری و تعمیرات ممکن است بخواهند روند متوسط فاصله بین خرابی‌ها یک واحد را در اختیار داشته باشند که می‌تواند شاخص‌های مربوط به آن در داشبورد کارشناسان نگهداری و تعمیرات قرار بگیرد.

قسمت چهارم: شاخص‌های کلیدی عملکرد

قسمت سوم: معماری هوشمند‌سازی کسب‌و‌کار 

قسمت دوم: فواید هوشمند‌سازی کسب‌و‌کار

قسمت اول: تعاریف هوشمند‌سازی کسب‌و‌کار


نظر بدهید

1500 کاراکتر باقیمانده

تعداد نظرات0

خبرنامه پگاه آفتاب

برای دریافت جدیدترین مقالات و مطالب پایگاه دانش پگاه آفتاب ایمیل خود را وارد کنید.