کتابچهٔ زیر حاوی نکات ساده اما کاربردی‌ است که هر تیم RCA به آن نیاز پیدا خواهد کرد. مجموعه‌ای از توصیه‌های کلیدی که در هفت بخش ۱. جمع‌اوری اطلاعات ۲. تشکیل تیم ۳. تحلیل علل ریشه‌ای خرابی ـ حوادث ۴. اجرای راهکار ۵. اندازه‌گیری میزان موفقیت اقدامات اصلاحی ۶. تبلیغ و گزارش موفقیت RCA و ۷. نکته‌ها و ترفند‌هایی برای مسئول پیگری تیم RCA، تهیه شده است.

تحلیل علل ریشه‌ای Root cause analysis (RCA) روش حل مساله‌ای است که به منظور یافتن علل ریشه‌ای و بنیادین خرابی‌ها و بروز مشکلات به کار گرفته می‌شود. در RCA با نگاهی به وقایع گذشته و با پرسیدن سوال‌هایی از قبیل «چه اتفاقی رخ داده است؟»، «چرا رخ داده است؟» و «برای جلوگیری از بروز مجدد آن چه کار می‌توان کرد؟» سعی در یافتن علل ریشه‌ای و ممانعت از تکرار این مشکل در تجهیزات سازمان هستیم.

فرایند RCA به طور معمول توسط یک تیم انجام می‌پذیرد که توسط یک «مسئول پیگری یا facilitator» هدایت می‌شود. تیم RCA باید با جمع‌آوری داده‌ها و شواهد و اظهاریه‌های مختلف در اسرع وقت و پیش از آلود’گی داده‌ها، به شناسایی عوامل و دلایل وقوع خرابی یا حادثه بپردازند. این تیم بعد از شناخت این عوامل باید به صورت گروهی به اقدامات اصلاحی فکر کنند و بهینه‌ترین اقدام برای جلوگیری از تکرار خرابی یا حادثه را برگزینند و اجرا کنند.

کتابچه ۱۰۱ نکته و ترفند برای بهبود تحلیل علل ریشه‌ای

کتابچه ۱۰۱ نکته و ترفند برای بهبود تحلیل علل ریشه‌ای

کتابچهٔ زیر حاوی نکات ساده اما کاربردی‌ است که هر تیم RCA به آن نیاز پیدا خواهد کرد. مجموعه‌ای از توصیه‌های کلیدی که در هفت بخش ۱. جمع‌اوری اطلاعات ۲. تشکیل تیم ۳. تحلیل علل ریشه‌ای خرابی ـ حوادث ۴. اجرای راهکار ۵. اندازه‌گیری میزان موفقیت اقدامات اصلاحی ۶. تبلیغ و گزارش موفقیت RCA و ۷. نکته‌ها و ترفند‌هایی برای مسئول پیگری تیم RCA، تهیه شده است.

این کتابچه را از فایل زیر دریافت کنید.

خبرنامه پگاه آفتاب

برای دریافت جدیدترین مقالات و مطالب پایگاه دانش پگاه آفتاب ایمیل خود را وارد کنید.