نرم افزار نگهداری و تعمیرات

برای دست‌یابی به اهداف سازمانی، مدیریت بهینه منابع (منابع انسانی، مواد، ماشین‌آلات، نقدینگی، داده‌ها و اطلاعات) حیاتی است. تجهیزات و تأسیسات مورد استفاده در واحدهای صنعتی یکی از منابع سازمان و از ارکان اصلی صنعت به شمار می‌روند؛ بنابراین روشن است که نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات صنعتی، در دست‌یابی به اهداف سازمانی و مدیریت سازمان نقشی حیاتی ایفا می‌کند؛ و به تَبَع آن بهره‌گیری از سیستم‌های نرم‌افزاریِ نت برای گردآوری و پردازش داده‌ها، که خود از منابع سازمان هستند و در مدیریت بهینه منابع سازمان نقشی کلیدی دارند، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

در اغلب فعالیت‌های نت چه به صورت یک فعالیت برنامه‌ریزی شده (PM) یا اضطراری (EM) باشد، انجام عملیات نگهداری و تعمیرات در قالب یک «فرایند» شامل فعالیت‌ها و مراحل کاری گوناگون صورت می‌پذیرد که آن را W.R.M. یا فرآیند مدیریت درخواست کار می‌نامند که سرواژه عبارت Work Request Management است. فرایند مدیریت درخواست کار را باید جزءِ جدایی‌ناپذیرِ سیستم‌های نگهداری و تعمیرات دانست.

از آنجایی که در برخی واحدهای صنعتی، قبل از انجام تعمیرات، به ایزوله کردن و ایمن نمودن تجهیزات نیاز است و بدین منظور «ضمانت‌نامه تعمیرات» صادر می‌کنند، به این فرآیند «پرمیت» نیز می‌گویند.

مراحل این فرآیند (مدیریت درخواست کار یا پرمیت) عموماً از اعلام یک خرابی آغاز شده و شامل مراحل نظارت، تأیید، درخواست کالا از انبار، خرید قطعات یدکی و مواد مصرفی، خرید کالا و خدمات غیرانباری، انجام تعمیرات، صدور مجوز راه‌اندازی مجدد و… است.

نرم افزار نگهداری و تعمیرات پگاه آفتاب به یُمن رویکرد فرایندی خود، توانایی پوشش دادن گام‌های عملیاتی مدیریت درخواست کار را دارا است. تفاوت‌هایی که در سازمان‌ها در فرایند مدیریت درخواست کار وجود دارد، به سادگی در «طراح فرایند» قابل مدل کردن بوده و موتور اجرای فرایند، اجرا و پایش عملیات مربوطه را مدیریت می‌کند.

رویکرد نرم افزار نگهداری و تعمیرات

رویکرد نرم افزار نگهداری و تعمیرات

امکانات و ویژگی‌های نرم افزار نگهداری و تعمیرات

شناسنامه تجهیزات

 • تعریف کلاس تجهیزات با ساختار درختی
 • تعریف فعالیت‌های تعمیراتی به ازای هر کلاس تجهیز
 • تعریف مشخصه‌های تکمیلی به ازای هر کلاس تجهیز
 • تخصیص مستندات به ازای هر کلاس تجهیز
 • تعریف انواع نت‌های با برنامه به کلاس تجهیز
 • تعریف ساختار درختی تجهیزات
 • ارث‌بری اطلاعات شناسنامه‌ای به تجهیز از کلاس تجهیز تخصیص داده شده
 • تعیین تاریخچه نصب تجهیز در ساختار درختی
 • تعیین مکان نصب تجهیزات با استفاده از ساختار درختی
 • تعریف مشخصه‌های تکمیلی مستقل از کلاس
 • تعریف فعالیت‌های نت مستقل از کلاس
 • تعریف فعالیت‌های ایزوله، سیموله و ایمنی و زیست محیطی مستقل از کلاس
 • تعریف تجهیزات اینترلاک و تجهیزات جانبی
 • تعریف مستندات تجهیز مستقل از کلاس
 • ثبت سابقه کالیبراسیون تجهیز
 • ثبت اطلاعات جمعداری اموال تجهیز
 • ثبت تاریخچه تغییر وضعیت تجهیزات
 • ثبت خودکار تاریخچه تغییر وضعیت از طریق سامانه انتقال سیگنال
 • ثبت تاریخچه تغییر وضعیت از طریق سامانه لاگ شیت
 • تعریف انواع پارامترهای عملیاتی تجهیزات
 • تخصیص تگ متناسب در سامانه انتقال سیگنال به هر پارامتر عملیاتی
 • تعیین کالاها، مواد مصرفی و قطعات یدکی تجهیزات از بانک کالای سامانه مدیریت زنجیره تامین
 • مدیریت اطلاعات خرید و ساخت تجهیزات
 • تعیین اولویت و اهمیت تجهیزات بر مبنای جنبه ایمنی، جنبه نگهداری و تعمیرات، جنبه اثرات محیط زیستی، جنبه تاثیر بر تولیدو یا الگوی دلخواه سازمان جهت اتخاذ استراتژی‌های نت متناسب

فرایند تکمیل شناسنامه تجهیز

 • طراحی فرایند و تکمیل اطلاعات شناسنامه تجهیز با استفاده از امکانات زیرساختی طراحی فرایند
 • امکان تعیین ایستگاه‌های مختلف کاری و تعیین دسترسی محدود برای تعیین اطلاعاتی که در هر مرحله باید تکمیل گردد

فرایند مدیریت درخواست (دستور) کار

 • طراحی فرایندهای مدیریت درخواست (دستور) کار با استفاده از امکانات زیرساختی محیط طراحی فرایند
 • پوشش فعالیت‌های حوزه‌ بهره‌برداری و تولید، تعمیرات، فنی و مهندسی، برنامه‌ریزی، ایمنی و HSE، پیمانکاران نت و … در خلال طراحی و اجرای فرایندها
 • طراحی فرایندهای کاملا یکپارچه مدیریت درخواست(دستور) کار با فرایندهای حوزه مدیریت پشتیبانی و زنجیره تامین کالا و خدمات
 • ورود دسته‌ای درخواست کارها از فایل اکسل و یا سایر فرمت‌های داده‌ای جهت صدور یکباره چندین درخواست‌کار با تعیین ایستگاه شروع کار
 • صدور درخواست کار وابسته و انجام آن در خلال فرایند طراحی شده

نت بابرنامه

 • تعریف نت‌های بابرنامه به ازای کلاس تجهیز و یا درخت تجهیز
 • پوشش انواع نت‌های بابرنامه پیشگیرانه، مبتنی بر شرایط و پیشگویانه
 • برنامه‌ریزی بازدیدهای و بازرسی‌های دوره‌ای و مبتنی بر ریسک
 • استفاده از پارامترهای عملیاتی تجهیز در تعیین فرمول صدور نت‌های با برنامه
 • محاسبه خودکار سررسید نت‌های بابرنامه با توجه به تعاریف انجام شده تقویمی و یا فرمول‌های تدوین شده و با توجه به مقادیر پارامترهای عملیاتی تجهیز و یا تاریخچه تغییر وضعیت تجهیز
 • صدور سیستمی درخواست‌کارهای نت بابرنامه در سررسید
 • تعریف الگوی صدور درخواست‌کار نت‌های با برنامه

پروژه تعمیراتی

 • تعریف الگوی پروژه‌های نگهداشت تجهیزات
 • تعریف پروژه‌های نگهداشت تجهیزات براساس اطلاعات برنامه‌ای
 • اعلام شروع عملیاتی پروژه‌
 • صدور خودکار درخواست‌کارهای پروژه براساس روابط پیش نیازی تعریف شده

سازمان نت

 • تعیین قسمت‌های بهره‌بردار و تخصیص کاربران هر قسمت
 • تعیین قسمت‌های تعمیراتی و تخصیص مسئولین و مجریان هر قسمت
 • تعیین شیفت‌های کاری و تخصیص کارکنان به هر شیفت
 • تعیین مهارت‌ها و مشاغل کاری
 • تعیین دستمزد نفرساعتی هر یک از کارکنان نت
 • تعیین مجریان هر درخواست کار جاری و یا درخواست کار بابرنامه

محاسبه هزینه‌های درخواست کار نت

 • محاسبه هزینه‌های مستقیم مواد مصرفی و قطعات یدکی انجام درخواست کار
 • محاسبه هزینه‌های مستقیم دستمزد کارکرد مجریان نت درخواست کار
 • محاسبه هزینه‌های تجمیعی کالا و دستمزد درخواست کار و اعمال هزینه‌های سربار

انتقال سیگنال

 • تعیین و تخصیص تگ متناظر سامانه اسکادا/مانیتورینگ/کنترل به پارامتر عملیاتی تجهیز
 • تعیین و تخصیص تگ متناظر وضعیت تجهیز جهت ثبت تاریخچه تغییر وضعیت تجهیزات
 • مقداردهی آنلاین و همچنین آفلاین پارامترهای عملیاتی تجهیزات
 • صحت سنجی خودکار مقادیر قرائت شده پارامترهای عملیاتی
 • مشخص نمودن مقادیر پارامترهای دارای خطا
 • بکارگیری مقادیر پارامترهای و تغییر وضعیت تجهیزات در محاسبه سررسید نت‌های بابرنامه با توجه به فرمول‌‌های تعریف شده

لاگ شیت

 • تخصیص پارامترهای عملیاتی تجهیز به ازای کلاس تجهیز و ارث بری آن به تجهیزاتی مرتبط به کلاس
 • تخصیص مستقیم پارامترهای عملیاتی به تجهیزات در ساختار درختی تجهیز
 • تعریف انواع پارامترهای عددی لحظه‌ای و عددی شمارشی
 • تعیین محدوده مجاز, محدوده آلارم و محدوده تریپ برای پارامترهای عددی لحظه‌ای
 • تعیین مقدار افزایش طی دوره برای پارامترهای عددی شمارشی
 • تعیین رقم سرریز کنتور به ازای پارامترهای عددی شمارشی جهت محاسبه مقدار نهایی در هنگام ثبت وضعیت سرریز شدن کنتور در هنگام مقداردهی برگههای لاگ شیت
 • طراحی الگوی برگه‌های لاگ شیت براساس پارامترهای عملیاتی تجهیزات
 • طراحی برگه‌های لاگ شیت موردی و دوره‌ای با امکان تعیین تاریخ شروع دوره و تناوب آن بر حسب دقیقه، ساعت و روز
 • طراحی فرایند ثبت، بررسی و تایید نهایی مقادیر لاگ شیت
 • تعیین ایستگاه صدور برگه لاگ شیت به ازای هر الگوی برگه لاگ شیت
 • صدور خودکار برگه‌های لاگشیت دوره‌ای توسط سیستم در سررسید خود
 • ایجاد کار در کارپوشه برای برگههای لاگ شیت صادر شده با توجه به ایستگاه صدور تخصیص یافته
 • نصب و کاربری برنامه لاگ شیت اندرویدی برروی هندهلدهای هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید ۵ و بالاتر
 • تعیین کاربران برنامه لاگ شیت اندرویدی
 • لاگین کاربران مجاز دستگاه هندهلد به برنامه اندرویدی
 • ثبت مقادیر برگه‌های لاگ شیت در برنامه لاگ شیت اندرویدی
 • تایید مقادیر ثبت شده در برنامه اندرویدی توسط کاربر
 • همگام سازی خودکار اطلاعات برگه‌های لاگ شیت بین هر برنامه اندرویدی نصب برروی هر دستگاه هندهلد و سرور شامل ارسال خودکار برگه‌های مقداردهی شده تایید شده از دستگاه و نیز انتقال برگه‌های لاگ شیت صادر شده به دستگاه از طریق شبکه WiFi
 • محدودسازی روش مقداردهی برگه‌ها لاگ شیت به بعد از تصدیق تگ NFC در بخش طراحی الگوی برگه‌های لاگ شیت
 • برنامه اندرویدی مجزا با دسترسی اختصاصی جهت برنامه‌ریزی تگ‌های NFC بر اساس کدینگ تعریف شده برای الگوهای لاگ شیت تعیین شده
 • فیلتر برگه لاگشیت مرتبط بلافاصله بعد از قرائت تگ NFC جهت افزایش سرعت جستجو و مقداردهی برگه لاگ شیت توسط کاربر
 • داشبورد تعداد کل برگه‌های موجود در برنامه اندرویدی، برگه‌های مقداردهی نشده، برگه‌های مقدادرهی شده تایید نشده، برگه‌های ارسال نشده در برنامه اندرویدی با امکان دسترسی سریع به هر دسته برای کاربر
 • مقداردهی به پارامترهای برگه‌های لاگ شیت در برنامه اندرویدی در هر دو وضعیت آفلاین و آنلاین هندهلد
 • کنترل‌های هوشمند در هنگام مقدادهی پارامترهای عددی لحظه‌ای مبتنی بر محدوده‌های نرمال، آلارم، تریپ و محدوده‌های غیرمجاز و اعلام هشداردهای لازم به کاربر در هر دو وضعیت آفلاین و آنلاین هندهلد
 • کنترل‌های هوشمند در هنگام مقدادهی پارامترهای عددی شمارشی مبتنی بر مقدار افزایش مجاز طی دوره تعیین شده، بزرگتر بودن مقدار از مقدارد قبلی که در صورت عدم رخداد باید علت آن را از لیست اعلامی تعیین نماید که در حالت سرریز شدن بصورت خودکار مقدارنهایی کنتور توسط سیستم محاسبه می‌وشد ولی در وضعیت خرابی و یا ریست شدن از کاربر گرفته می‌شود
 • استفاده از پارامترهای عملیاتی تخصیصی به تجهیزات در تعریف انواع پی‌ام‌های دوره‌ای و سررسید مقدار
 • محاسبه فرمول پی‌ام‌ها براساس مقادیر ثبت شده در برگه‌های لاگ شیت بعد از تاییدنهایی برگه‌های لاگ شیت طی فرایند طراحی شده

مدیریت اسناد و آرشیو الکترونیک

 • امکان ذخیره انواع قالب فایل‌های الکترونیکی از جمله PDF, DWG, GIF و فایل‌های صوتی و تصویری
 • امکان ذخیره‌سازی دسته‌اى اسناد به ازای پرونده، به منظور Write روی CD یا تبادل آن از طریق ایمیل
 • امکان اسکن اسناد
 • امکان استفاده از اسکنرهای پر سرعت
 • وجود ابزارهای متنوع جهت پردازش تصاویر اسکن شده(چرخش، Zoom)
 • امکان سازمان‌دهی اسناد بر اساس درخت‌واره موضوعی اسناد(پرونده)
 • امکان جستجو بر اساس پرونده
 • امکان مشاهده، چاپ و فکس اسناد جستجو شده
 • امکان استفاده از انواع فیلدهای مختلف؛ فیلدهایی از نوع کاراکترهای عددی و تاریخ
 • جستجوی سریع و مطمئن روی فیلدها
 • امکان استفاده از وسایل ذخیره داده‌ها، شامل شبکه‌های محیط ذخیره (S.A.N.) و ذخیره پیوسته به شبکه (N.A.S.)
 • استفاده از نمایشگر داخلی برای نمایش محتوای فایل‌های تصویری با فرمت‌های گوناگون فایل‌ها، از جمله JPG, JPEG, BMP, GIF, TIF
 • فرآیند «درخواست امانت‌گیری اصل سند از بایگانی»: امکان Check in/Check out روی اسناد فیزیکی
 • امکان تعریف ضابطه دسترسی کاربران به اسناد ثبت شده در بازه‌های تاریخی معین
 • امکان تعریف ضابطه دسترسی به اسناد، بر اساس کلیه مشخصه‌های عمومی و مشخصه‌های خاص نوع سند با استفاده از موتور O.A.L. (Object Access level)
 • امکان ایجاد اتصال بین دو سند و عملیات مرتبط با این اتصال(ارتباط بین اسناد)
 • امکان طبقه‌بندی اسناد هنگام شناسه‌گذاری
 • امکان نمایه‌سازی و تشخیص کلید واژه‌های اسناد به طور دستی
 • امکان استفاده هم‌زمان چند کاربر از اسناد صوتی و تصویری به صورت Stream
 • امکان تعریف مکان بایگانی، برای مشخص کردن مکان نگهداری نسخه غیردیجیتالی سند(اصل سند – Hard Copy) با ساختار درختی
 • امکان تعریف نوع سند و مشخصه‌های خاص هر نوع
 • امکان تعریف انواع ایندکس نوع سند(کنترل یکتایی اسناد)
 • امکان تعریف سطح امنیتی سند: مشخص کردن عادی، محرمانه یا سری بودن سند
 • امکان تعریف زبان نگارش سند
 • امکان تعریف اولویت‌ها
 • امکان تعریف اقدام‌ها
 • مدیریت اسناد؛ شامل:
   1. ثبت سند
   2. ورود اطلاعات و مشخصه‌های سند
   3. دسته‌بندی سند در پرونده‌ها
   4. کنترل یکتایی در ایندکس سند
   5. درخواست سند
   6. بررسی درخواست سند
   7. برگشت امانت
 • امکان ذخیره‌سازی اطلاعات ثبت شده سند در قالب‌های گوناگون فایل، از جملهTXT, JPG, HTML, CSV, GIF
 • امکان تهیه نگارش‌های (Versions) مختلف اسناد و امکان جستجو به ازای ورژن‌های مختلف و تعیین ورژن مورد استفاده در سازمان (Documents Versioning)
 • امکان استخراج متن از تصویر اسناد(سند اسکن شده یا فایل) در صورت استفاده از ابزار O.C.R. Server پگاه آفتاب که مشمول خریداری لایسنس آن بصورت جداگانه می‌شود
 • پشتیبانی ابزار C.R. از زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی
 • (Learning) آموزشِ فونت جدید به موتور C.R.
 • امکان تخصیص مستندات بصورت فایل مستقیم به ازای تجهیز، قعالیت‌های تعمیراتی، دستورالعمل ایمنی و زیست محیطی و …
 • تخصیص مستندات بصورت لینک از ماژول مدیریت اسناد به ازای تجهیز، قعالیت‌های تعمیراتی، دستورالعمل ایمنی و زیست محیطی و …

گزارش‌ها

 • گزارش‌های جامع و متنوع، برای سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی
 • قابلیت ساخت انواع گزارش بر اساس نیاز سازمان با استفاده از ابزار گزارش‌ساز
 • قابلیت اتصال به سامانه هوشمندی کسب و کار و داشبورد مدیریت

امکانات زیرساختی نرم افزار نگهداری و تعمیرات پگاه آفتاب:

 • ابزار مدیریت فرایند؛ با امکان طراحی ایستگاه‌های کاری و اتصالات بین آنها به صورت کاملاً پویا و عملیاتی؛ با امکان تخصیص کار به منابع و برنامه‌ریزی فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات. در این بخش کلیه فعالیت‌های فرآیند مدیریت درخواست کار جهت تعریف به عنوان فعالیت مورد عمل در ایستگاه‌های تعریف شده قابل استفاده می‌باشد. امکانات ابزار مدیریت فرآیند عبارتند از:
 1. امکان تعریف و طراحی فرآیندها متشکل از ایستگاه‌هایی با فرم‌ها و فعالیت‌هایی از زیرسیستم‌های مختلف
 2. به‌کارگیری ابزار «شرط‌ساز»: در این محیط کلیه امکانات نوشتن یک عبارت شرطی با واژگان فارسی در اختیار راهبر سیستم قرار دارد. برای تعریف شرط در محیط شرط‌ساز از الگوی «پیش‌وندی» برای نوشتن عبارات استفاده می‌گردد. به علاوه امکانات ذخیره تصویر از شرط نوشته شده، ذخیره در فایل و انتقال از فایل نیز در این قسمت در نظر گرفته شده است.
 3. امکان تعریف ایستگاه کاری از نوع الحاق: ایستگاه نوع «الحاق» برای به هم پیوستن اجزای «کارِ» منشعب شده در چند ایستگاه قبلی استفاده می‌گردد.
 4. امکان تعریف ایستگاه کاری مشترک بین کاربران ایستگاه کاری
 5. امکان تعریف شرط خروج روی ایستگاه‌های کاری: با این امکان می‌توان روی هر ایستگاه کاری به ازای دکمه‌های عملیاتی فرآیند (خروج با تأیید، خروج بدون تأیید، برگشت به فرستنده و ارسال دستی) کنترل‌های لازم را در ازای مقادیر کلیه فیلدهای اطلاعاتی موجود روی فرم انجام داد. این کنترل‌ها از «اجباری بودن درج اطلاعات در یک فیلد» تا «کنترل مقداری که در آن درج می‌گردد» را شامل می‌شود. برای تعریف این شروط از محیط «شرط‌ساز» استفاده می‌گردد. به علاوه امکان درج «پیغام خطا» در صورت عدم تحقق شرط نوشته شده توسط راهبر سیستم وجود دارد.
 6. امکان تعریف شرط پالایش روی هر ایستگاه کاری: اگر در ایستگاه کاری از فرم کلاسی استفاده شود که حداقل یک مشخصه از نوع «مجموعه‌ای» داشته باشد، می‌توان بر اساس شرط نوشته شده روی یکی از آن مشخصه‌ها، امکان دسترسی افراد به آبجکت‌های آن مشخصه را بر اساس شرط نوشته شده محدود نمود. در این صورت عملیات صورت گرفته در آن ایستگاه کاری تنها قابل تخصیص به آبجکت‌هایی است که ایستگاه با توجه به «شرط پالایشِ» نوشته شده، مجاز به پالایش آن می‌باشد.
 7. امکان پس گرفتن کار کار ارسال شده توسط ارسال کننده کار
 8. امکان برگشت دادن کار به فرستنده با تعیین سطح برگشت
 9. امکان پیوست کردن فایل به کار
 10. امکان ایجاد الزام به نمایش کار قبل از خارج کردن کار از کارپوشه
 11. امکان اجباری نمودن درج «یادداشت برای مرحله بعد» و درج «شرح کار انجام شده»
 12. امکان تعریف کد برای هر ایستگاه کاری
 13. امکان جستجوی ایستگاه‌های کاری و اتصالات میان آنها
 14. امکان تعیین شرط «خروج با تأیید» و «خروج بدون تأیید» بدون نیاز به ورود به محیط شرط روی اتصالات ایستگاه‌های کاریِ دارای امکان تأیید
 15. امکان تعریف ایستگاه‌های ارسال دستی با تعیین سطح(محدوده) برگشت
 16. امکان تعریف ایستگاه کاری به ازای مشخصه‌ای از نوع «کاربر» یا «پست» علاوه بر امکان تخصیص ایستگاه کاری به کاربران و پست‌های سازمانی
 17. امکان ذخیرة فرآیند جهت اعمال تغییرات محیط طراحی فرآیند در سیستم
 18. امکان تعیین «سطوح دسترسی به اجزای فرم» به ازای هرایستگاه کاری
 • ابزار طراحی گزارش؛ جهت ساخت گزارش‌های دلخواه در دو قالب فرم دیجیتالی و کاغذی(ستونی، Cross tab و انواع نمودار)
 • ابزار طراحی منوی پُرتال
 • ابزار تعیین سطوح دسترسی؛ با امکان تعیین سطح دسترسی به کلاس، آبجکت‌ها و رکوردها، اجزای فرم‌های فرایندی و غیرفرایندی، منوهای محیط طراح، منوهای محیط پُرتال
 • مدیریت کاربران
 • پورتال؛ آنچه که در بخش راهبری تعریف و تنظیم می‌گردد، برای استفاده عملیاتی در محیط کاربری، که همان «پُرتال» می‌باشد، در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. نت پگاه در محیط پُرتال اجرا می‌شود و منوبندی آن تماماً در بخش طراح منو توسط راهبر سیستم صورت می‌پذیرد و کاربران با توجه به سطح دسترسی مجاز می‌توانند از فرآیندها، فرم‌ها یا گزارش‌هایی که به آن دسترسی دارند استفاده نمایند. محیط پُرتال دارای یک کارپوشه الکترونیکی می‌باشد که کلیه درخواست کارها با توجه به فرآیند طراحی شده در زمان ورود به ایستگاه مورد نظر به کارپوشه فرد یا افراد مربوطه وارد می‌شود. امکان تعیین «بایگانی شخصی»(برچسب) و تخصیص کارها به بایگانی شخصی(برچسب گذاری کارها) در کارپوشه میسر است. جستجوی کارها در کارپوشه با امکان اعمال فیلترهای متنوع فراهم آمده است. امکان رؤیت فرم کارهایی که به مراحل بعدی ارسال شده است نیز به صورت «فقط خواندنی» در دسترس است.

مشتریان نرم افزار نگهداری و تعمیرات پگاه آفتاب

 1. استان تهران : نیروگاه بعثت – نیروگاه دماوند – نیروگاه طرشت
 2. استان البرز : نیروگاه منتظرقائم
 3. استان قم: نیروگاه قم
 4. استان مرکزی: نیروگاه شازند
 5. استان همدان: نیروگاه شهید مفتح
 6. استان سمنان : نیروگاه شاهرود
 7. استان کرمان: نیروگاه کرمان – نیروگاه کهنوج
 8. استان آذربایجان شرقی: نیروگاه تبریز – نیروگاه سهند – نیروگاه صوفیان
 9. استان اردبیل: نیروگاه سبلان
 10. استان خوزستان: نیروگاه زرگان – نیروگاه رامین اهواز – نیروگاه خرمشهر – نیروگاه آبادان
 11. استان بوشهر: نیروگاه بوشهر – نیروگاه کنگان
 12. استان فارس: نیروگاه کازرون – نیروگاه جهرم
 13. استان هرمزگان: نیروگاه خلیج فارس – نیروگاه ایسین
 14. استان اصفهان: نیروگاه کاشان
 15. استان یزد: نیروگاه تابان
 16. استان خراسان جنوبی: شهرداری بشرویه
 17. استان مازندران: نیروگاه نکا – نیروگاه امیرآباد – نیروگاه نوشهر
 18. استان آذربایجان غربی

نظر بدهید

1500 کاراکتر باقیمانده

تعداد نظرات1

حسین گلی اسكاردی

با سلام
ما در بانك كارآفرین در نظر داریم نسبت به پیاده سازی سامانه ( نرم افزار) نت اقدام نمائیم.
ممنون خواهم بود در صورت تمایل به شركت در مناقصه پروژه با اینجانب تماس گرفته شود.
حسین گلی اسكاردی
سرپرست اداره ساختمان
1400.03.11

خبرنامه پگاه آفتاب

برای دریافت جدیدترین مقالات و مطالب پایگاه دانش پگاه آفتاب ایمیل خود را وارد کنید.