رادیو پگاه آفتاب


قسمت: ۳


موضوع: وظایف و انواع سازمان‌دهی سازمان نگهداری و تعمیرات


مهمان: مهندس مصطفی طبسی


 

 

 

 


متن قسمت سوم رادیو پگاه آفتاب


 

سازمان دهی امور نگهداری و تعمیرات

اهداف این قسمت

 • شناخت سیستم تولیدی به منظور طراحی یک سیستم مناسب نت
 • جایگاه نگهداری و تعمیرات در نمودار سازمانی
 • نحوه سازماندهی فعالیت های نگهداری و تعمیرات
 • بخش های اجرایی نگهداری و تعمیرات

۱. وظایف واحد نگهداری و تعمیرات (فنی مهندسی)

 • نگهداری (بازرسی، سرویس، تعویض و …) و تعمیر دستگاه ها، ماشین آلات و تاسیسات سازمان (کارخانه(.
 • نگهداری و تعمیرات ساختمان ها و بناها.
 • انتخاب، نصب و راه اندازی تجهیزات.
 • تامین حفاظت و ایمنی کارخانه.
 • تامین تاسیسات برق و مکانیک کارخانه.
 • برنامه ریزی، اداره و کنترل انبار قطعات یدکی.

 

۲. وظایف اصلی امور نت (مدیریت فنی)

 • ایجاد یک سازمان مجهز و متناسب با اهداف نت شامل نیروی انسانی، تجهیزات، قطعات یدکی، اطلاعات و مدارک فنی لازم جهت اداره ی یک سیستم اقتصادی و کارا در حفاظت از دارایی های فیزیکی سازمان
 • همکاری با امر تولید در تهیه ی مشخصات، انتخاب و خرید ماشین آلات تولیدی با در نظر گرفتن عوامل ” پایایی” (قابلیت اطمینان) ” تعمیر پذیری” (قابلیت نگهداری(
 • تعیین مشخصات، انتخاب، نصب و راه اندازی و راهبری تجهیزات خدماتی ) تاسیسات ضروری( شامل تجهیزات و شبکه های توزیع انرژی الکتریکی، سوخت، آب و… و تصفیه ی آب و پساب صنعتی و کنترل آلودگی هوا.
 • کنترل نحوه بهره برداری از ماشین آلات تولیدی با ملاحظه رعایت اصول نت، به منظور کنترل روند استهلاک و هزینه های نگهداری و تعمیرات
 • تامین خدمات مشاوره فنی برای بهره برداری کارا از تجهیزات و داراییهای۵سازمان
 • همکاری در طراحی و توسعه کارخانه از نظر اطمینان به کارایی تولید، قابلیت تعمیر و نگهداری، پایایی سیستم
 • در نظر داشتن اصول ایمنی برای کارکنان در طراحی و انتخاب دستگاههای تولیدی و خدماتی ) پیش بینی امکانات لازم روی دستگاهها به منظور تامین ایمنی برای کارکنان و جلوگیری از خطرات (
 • رعایت اصول استاندارد سازی ماشین آلات، قطعات یدکی و مواد مصرفی تولید )سعی در رعایت یک استاندارد یا تعداد محدودی از استاندارد های مناسب در انتخاب ماشین آلات، قطعات یدکی و…
 • ایجاد پویایی در سیستم متکی بر تنظیم و بهسازی روشها، سیاستها، امکانات فیزیکی و نیروی انسانی با بهره وری از تجزیه و تحلیل اطلاعات بازتابی از نتایج عملی کاربرد روشها، سیاست ها و امکانات موجود

 

۳. شناخت محیط

 • موقعیت و شرایط صنعتی محیط اطراف
 • وضعیت دریافت تاسیسات و زیرساختها
 • شرایط اقلیمی

 

انواع سازمان‌های نگهداری و تعمیرات

 • سازمان نت متمرکز
 • سازمان نت غیر متمرکز

 

سازمان نت متمرکز

در این نوع سازمان کلیه خدمات لازم جهت قسمتها و کارگارههای مختلف توسط یک سازمان متمرکز نت (مدیریت فنی) تأمین میشود.

سازمان نت غیرمتمرکز

در این نوع سازمان بجای یک تشکیلات مرکزی، هریک از کارگاههای سک سازمان بزرگ و قسمتهای کارخانه در داخل تشکیلات خود یک گروه نگهداری و تعمیرات دارند که مستقیما زیر نظر مسئول آن سازمان یا کارگاه انجام وظیفه می کنند

مزایای سازمان نت غیرمتمرکز

 • بالا بودن سرعت انتقال اخبار و اطلاعات دستورات در زمینه ی تعمیر و سرویس و همینطور سرعت در انجام تعمیر و سرویس
 • بالا رفتن سرعت یادگیری و مهارت کارکنان نت
 • آشنایی بیشتر کارکنان نت با روش های تولید به خصوص در آن کارگاه
 • همکاری نزدیک و وجود روابط انسانی مناسب تر بین گروه های نت و تولید به علت وجود یک مدیریت واحد

نارسایی های سازمان نت غیرمتمرکز

 • بالابودن هزینه ها به علت لزوم استقرار سرپرستان و استادکاران و مهندسان جهت هریک از گروه های کوچک نت در کارگاه های کوچک.
 • بالا رفتن حجم و هزینه ی نگهداری قطعات یدکی به علت عدم وجود انبار مرکزی جهت نگهداری قطعات
 • یکنواختی در کار کارکنان نت
 • عدم آشنایی کارکنان نت با سایر تخصص های مربوط به حرفه ی خود به علت ثابت بودن کار
 • عدم امکانات آموزشی برای کارکنان نت به این علت که اصولا توجه اصلی یک کارگاه تولیدی به امور تولید معطوف بوده است.
 • عدم امکان مطالعه و بررسی بازده گروه های نت و مقایسه ی وضعیت کلی ماشین آلات و تجهیزات در سطح کارخانه، میزان خرابی ها و ازکارافتادگی ها و عدم امکان ارائه روش های بهسازی فعالیت ها و تجهیزات در سطح کارخانه
 • پایین بودن میزان کاربرد نیروی انسانی و تجهیزات نت به علت عدم امکان نقل و انتقال کارگران جهت پرکردن محل های احتیاج به کارهای تعمیراتی
 • عدم امکان استاندارد کردن قطعات یدکی مربوط به ماشین آلاتی که از کشورهای مختلف یا کارخانجات متفاوت تهیه شده اند.

سازمان دهی مختلط نت (آبشاری)

 • در سازمانهای بزرگ تمرکز زدایی موجب واکنش سریع تر و آشنایی بیشتر پرسنل نت با بخش انتخاب شده از کارخانه می شود.
 • با وجود این تقسیم به واحدهای کوچک تر انعطاف پذیری سیستم را کاهش میدهد.
 • همچنین دامنه مهارت ها کاهش می یابد و استفاده از کارکنان نت از حالت نت متمرکز کم تر است.
 • به منظور رفع این مشکل، سیستم آبشاری پیشنهاد می شود که اتصال واحدهای نت را به واحد مرکزی ایجاد می کنند.
 • به سازماندهی هایی مشابه مدل آبشاری که از ویژگیهای هر دو سازماندهی متمرکز و غیر متمرکز برخوردار هستند و در واقع ترکیب هر دو به شمار م یروند نیمه متمرکز (مختلط) می گویند.

بخش های اصلی سازمان نت

مهندسی نگهداری و تعمیرات

تهیه و تدوین طرح ها، روش ها، دستورالعمل ها و فراهم آوردن کلیه اطلاعات فنی برای سایر بخش ها ی نت ) نت و انبار( و همچنین برای سایر قسمت های صنعت در ارتباط با حفاظت فنی از دستگاه ها.

برنامه‌ریزی نت

یک سیستم برای برنامه ریزی فعالیتها نیز باید وجود داشته باشد که میتواند تحت عنوان دفتر برنامه ریزی در همین بخش فعالیت کند یا می تواند به صورت یک واحد جداگانه فعالیت نماید.

امور اجرایی نت

اعمال فعالیت های لازم بر روی دستگاه ها به منظور نگهداری و حفاظت فنی از آنها، بر اساس سیاستها و روش های تعیین شده.

انبار قطعات یدکی

سفارش، ذخیره و صدور قطعات یدکی و لوازم مصرفی نت بر اساس سیاست ها و روش های تدوین شده.

فعالیت های بخش امور اجرایی نت

جلوگیری از خرابی ها (تعمیرات پیشگیرانه یا نگهداری) شامل:

 • بازرسی های فنی
 • ارایه سرویس هایی نظیر تنظیم، روغن کاری، تمیزکاری و…
 • تعویض قطعات قبل از فرسودگی کامل
 • تعمیر کلی تجهیزات در فواصل زمانی مشخص

تعمیر خرابی های اضطراری (تعمیرات اضطراری) شامل:

 • تعویض قطعات از کار افتاده
 • تعمیر قطعات از کار افتاده

تصحیح طرح تجهیزات شامل:

 • بهسازی طرح ماشین ها برای جلوگیری از خرابی های تکراری

 

دفتر برنامه ریزی نت

 • دریافت درخواستهای کارهای تعمیراتی
 • شماره گذاری درخواستهای کار
 • تعیین اولویتها (بررسی اولویت تعیین شده توسط متقاضی یا تعیین اولویت به صورت دقیق)
 • ثبت هزینه ها به صورت دقیق
 • گرفتن تایید سرپرست امور نت
 • تهیه درخواست خرید مصالح و قطعات یا تهیه درخواست سفارش جنس از انبار و همچنین تامین نقشه ها و دستور العمل های لازم
 • برآورد زمان لازم برای اجرای فعالیتهای لازم در هر کار
 • تهیه برنامه های کنترل کار (کنترل پروژه(
 • قراردادن کار در برنامه روزانه کار گروههای مختلف اجرایی
 • پی گیری نحوه اجرای کار بر اساس گزارشهای ارایه شده در جلسات هماهنگی
 • دریافت اطلاعات مربوطه به هزینه های یک ساعت کار و سایر گزارشهای هزینه از حسابداری صنعتی
 • جمع آوری ساعات کار مصرف شده برای هر درخواست کار
 • جمع آوری هزینه قطعات و مصالح مصرف شده برای هر درخواست کار
 • تعیین هزینه کل انجام کار
 • اطلاع به قسمت متقاضی انجام کار در مورد تکمیل شدن کار و گرفتن تایید مربوطه
 • تهیه گزارشهای مدیریتی در مورد نحوه کارکرد قسمت نت شامل آمارهای مختلف، مالی، و… برای استفاده قسمت مهندسی و قسمت همکاری با قسمت مهندسی

نظر بدهید

1500 کاراکتر باقیمانده

تعداد نظرات0

خبرنامه پگاه آفتاب

برای دریافت جدیدترین مقالات و مطالب پایگاه دانش پگاه آفتاب ایمیل خود را وارد کنید.