فرایندهای نگهداشت در انبار را ساده کنید، نرخ انجام کار‌ها را به حداکثر برسانید و زمان خرابی را با نرم افزار CMMS پگاه آفتاب به حداقل برسانید.


نرم افزار نگهداری و تعمیرات ویژهٔ صنعت انبار به شما کمک می‌کند تا فرایندهای موجود در نگهداشت را ساده ساخته و زمان توقف تجهیزات را به حداقل برسانید. بسیاری از انبارها و مراکز توزیع همه فرایندهای مرتبط با نگهداری و تعمیرات از لیفتراک و نوار نقاله گرفته تا سایر تجهیزات و مدیریت دستورکارها و موجودی قطعات را به صورت غیرساختارمند جلو می‌برند و این موضوع انرژی و زمان زیادی از کارکنان را تلف می‌کند. ردیابی مراحل انجام دستور‌کارها، مدیریت سفارشات و قطعات و برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات نیاز به یک CMMS سفارشی‌سازه شده برای صنعت انبار دارد. هم‌چنین سیستم ما امکانات ارزشمندی را به مدیران نگهداری و تعمیرات ارائه می‌دهد تا به کمک آن‌ها ساعات کار و دستور‌کارها را برنامه ریزی، زمان‌بندی و پیگیری کنند. و به صورت خلاصه به راحتی تمام جنبه‌های برنامه نگهداشت خود را مدیریت کنند.

با سامانه نگهداری و تعمیرات پگاه آفتاب امکان برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی و تکمیل دستورکارها موجود است و هم‌چنین اعمال استراتژی نت پیشگیرانه و ثبت سابقه کار‌ها مهیا می‌شود. ویژگی‌هایی مانند امکان ساخت گزارش‌های خودکار قابل شخصی‌سازی، کارکنان و مدیران را در جریان وضعیت نگهداشت و فعالیت‌های انجام شده در انبارها یا مراکز توزیع خود قرار می‌دهند. و همیشه می‌توان با قابلیت یادآوری خودکار و دسترسی آسان به اسناد برای بازرسی از تجهیزات مراکز آماده بود.

 

سامانه نگهداری و تعمیرات در صنعت انبار و توزیع

سامانه نگهداری و تعمیرات در صنعت انبار و توزیع

 

دستاوردها

۱. بهبود شاخص OEE

با ایجاد وظایف نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مبتنی بر تقویم و/یا سنجه‌های کمی برای هر تجهیز.

۲. بهبود دسترسی‌پذیری قطعات و تجهیزات

با ردیابی استفاده از قطعات و مرتبط ساختن قطعات و تجهیزات، در داخل هر یک از تاسیسات.

۳. سهولت در انطباق با مقررات

با ردیابی تاریخچه امور، مستندسازی رویه‌های کاوری، و ویژگی پیوست کردن اسناد ایمنی به سوابق و موارد دیگر، مسالهٔ مهم انطباق با مقررات را به سادگی و با دقت می‌توان پیش برد.


نظر بدهید

1500 کاراکتر باقیمانده

تعداد نظرات0

خبرنامه پگاه آفتاب

برای دریافت جدیدترین مقالات و مطالب پایگاه دانش پگاه آفتاب ایمیل خود را وارد کنید.