#گرایش ۵

مدیریت انطباقی موارد

مدیریت انطباقی موارد (Adaptive Case Management)، رویکردی است که امکان اتوماسیون اطلاعات پیچیده‌ را مهیا می‌کند. مدیریت انطباقی موارد از لحاظ ساختار و هماهنگ‌سازی با رویکرد BPM تفاوت دارد. بزرگترین تفاوت در این است که مدیریت انطباقی موارد، به جای گردش کار (Flow) بر روی زمینهٔ (Context) کار تمرکز دارد.

چشم انداز فروشندگان ابزارهای « مدیریت انطباقی موارد » هنوز هم مبهم است. برخی از فروشندگان، محصولات جداگانه‌ای برای اتوماسیون انواع فرایند‌های مختلف ارایه می‌دهند و برخی نیز همان BPMS‌های سنتی را به همراه  قابلیت‌های مدیریت موارد (Case Management) و در قالب یک محصول عرضه می‌کنند.

در سال ۲۰۱۸، بازار به سوی ارائه فریمورک‌هایی رفته است که سازمان‌ها را قادر به مدیریت فرایند‌های پیچیده و طولانی‌ خواهد کرد.

در سال ۲۰۱۸، بازار به سوی ارائه فریمورک‌هایی رفته است که سازمان‌ها را قادر به مدیریت فرایند‌های پیچیده و طولانی‌ خواهد کرد. فرایند‌هایی که نیاز به مدل‌سازی‌های گسترده و از پیش‌تعیین شده، و به دنبال آن نیاز به توسعه‌های چندگانه و بهبود مستمر دارند.

۵ گرایش اساسی BPMS‌ ها برای تحول دیجیتال در سال ۲۰۱۸ (قسمت ۴)

۵ گرایش اساسی BPMS‌ ها برای تحول دیجیتال در سال ۲۰۱۸ (قسمت ۳)

۵ گرایش اساسی BPMS‌ ها برای تحول دیجیتال در سال ۲۰۱۸ (قسمت ۲)

۵ گرایش اساسی BPMS‌ ها برای تحول دیجیتال در سال ۲۰۱۸ (قسمت ۱)

بازار مدیریت پویای موارد (Dynamic Case Management) در حال رشد است، زیرا متخصصین فریمورک‌ها بیش از هر زمان دیگری راهکارهای مبتنی بر «مدیریت پویای موارد» را به عنوان روش مناسبی برای روبرو شدن با چالش‌های پیش روی کسب‌و‌کار خود می‌بیینند.


نظر بدهید

1500 کاراکتر باقیمانده

تعداد نظرات0

خبرنامه پگاه آفتاب

برای دریافت جدیدترین مقالات و مطالب پایگاه دانش پگاه آفتاب ایمیل خود را وارد کنید.